Hệ thống 8 cửa hàng
<br>Trên toàn quốc
Hệ thống 8 cửa hàng
Trên toàn quốc
Hơn 100 nhân viên<br>
Để phục vụ quý khách
Hơn 100 nhân viên
Để phục vụ quý khách
Mở cửa 8-22h<br>
cả CN & Lễ tết
Mở cửa 8-22h
cả CN & Lễ tết